Geologiczna obsługa budów Tarnowskie Góry

GGS Projekt specjalizuje się w geologicznej obsłudze budów oraz nadzorze geotechnicznym. Dzięki naszemu doświadczeniu i profesjonalizmowi zapewniamy kompleksowe wsparcie na każdym etapie realizacji inwestycji budowlanych.

O nas

GGS-Projekt Laboratorium Geotechniczne oferuje Państwu kompleksowe usługi z zakresu obsługi geotechnicznej i geologicznej budów. Każdorazowo dostosowujemy naszą ofertę do Państwa potrzeb, stając się elastycznym partnerem, dostosowując się do zmieniających warunków na budowie.
Towarzyszymy naszym Klientom od momentu zakupu działki (weryfikujemy badania gruntu przed zakupem, wykonując wiercenia geologiczne), poprzez uzyskanie pozwolenia na budowę (opracowujemy kompletne dokumentacje geologiczne, stanowiące załącznik do pozwolenia na budowę), aż do momentu zamknięcia placu budowy (sprawdzamy zgodność gruntu oraz jego parametrów z założeniami projektowymi, weryfikujemy założenia projektowe w odniesieniu do panujących warunków gruntowo-wodnych, wykonując odpowiednie badania polowe i laboratoryjne, dokonując wpisów do dziennika budowy).
Od początku istnienia firmy równolegle zajmujemy się pracami projektowymi i dokumentacyjnymi oraz kompleksowym nadzorem nad wykonanymi pracami ziemnymi i fundamentowymi. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i naszej elastyczności jesteśmy w stanie skrócić czas realizacji projektów, również tych złożonych. Zapewniamy korzystne ceny, które pozostają w zgodzie z jakością naszych usług, czytelne warunki rozliczenia.

Ofertę kierujemy do osób prywatnych, budujących własny dom, jak też biur projektowych, architektów, firm budowlanych itp. Większość prowadzonych prac jest podsumowywana w sprawozdaniach lub raportach badawczych, a doświadczony zespół geologów inżynierskich i geotechników zapewnia prawidłowe prowadzenie nadzoru nad wykonywanymi pracami ziemnymi oraz pomaga w rozwiązywaniu niejednokrotnie trudnych i nietypowych zagadnień spotykanych na placach budowy.

Zakres usług

Sondowanie dynamiczne sondowanie DPH, DPM, DPL, DPSH, SPT

Odbiory wykopów, wpisy do Dziennika Budowy

        Sondowanie statyczne CPT, CPTU

Badania nośności gruntu metodą VSS oraz płytą dynamiczną

Wiercenia geologiczne/geotechniczne
opracowania geologiczne/geotechniczne/hydrogeologiczne/środowiskowe

Pełen zakres badań laboratoryjnych gruntów, kruszyw i betonów wraz z raportami

Odbiory wykopów, wpisy do dziennika budowy
Wykwalifikowany geotechnik, geolog z uprawnieniami kat. VII, XIII dokonuje oceny zgodności dna wykopu. Podczas odbioru wykopów, skupiamy się na dokładnym badaniu gruntu. Porównujemy zgodności warunków gruntowo-wodnych jakie zostały opisane w dokumentacji badań podłoża gruntowego do sytuacji jaka ma miejsce w rozkopie przygotowanym pod fundamenty. Pozyskane informacje wpisujemy do dziennika budowy. W przypadku rozbieżności geotechnik informuje o konieczności wymiany lub częściowej stabilizacji gruntu.

Odbiory wykopów Tarnowskie Góry
Wpis do dziennika budowy Tarnowskie Góry
Geolog z uprawnieniami kat. VII, XIII Tarnowskie Góry

Sondowanie dynamiczne Tarnowskie Góry, sondowanie DPH, DPM, DPL, DPSH, SPT
Oferujemy Państwu wykonanie badanie gruntu sondą dynamiczną DPH, DPM, DPL, DPSH dla określenia stanu zagęszczenia gruntów niespoistych( badanie in situ). Wykorzystując najnowocześniejszy sprzęt, w sposób precyzyjny, rozpoznajemy warunki podłoża budowlanego, które są niezbędne do ustalenia najkorzystniejszych warunków dla bezpiecznego posadowienia i użytkowania obiektu budowlanego.

Sondowanie dynamiczne sondowanie DPH, DPM, DPL, DPSH, SPT Tarnowskie Góry
Sondowanie dynamiczne sondowanie DPH, DPM, DPL, DPSH, SPT Tarnowskie Góry
Sondowanie dynamiczne sondowanie DPH, DPM, DPL, DPSH, SPT Tarnowskie Góry

Badania nośności gruntu Tarnowskie Góry metodą VSS oraz płytą dynamiczną
Podstawowym badaniem wykonywanym przez naszych geotechników w trakcie wizyty na budowie jest badanie nośności gruntu pod fundament metodą VSS, badanie płytą dynamiczną. Geotechnik dokonuje oceny właściwości mechanicznych gruntu w celu określenia jego zdolności do nośności i stabilności pod fundamentami budowlanymi.
Wyniki przeprowadzonych badań przekazywane są Zleceniodawcy w formie raportów. W sytuacji, gdy pomiary nośności gruntu wykazują zbyt niskie wartości, może być konieczne wzmocnienie podłoża gruntowego albo naniesienie zmian do projektu planowanej konstrukcji, o czym już w trakcie badania informuje geotechnik.  

Badania nośności gruntu Tarnowskie Góry
Badania nośności gruntu płytą dynamiczną Tarnowskie Góry
Badania nośności gruntu metodą VSS Tarnowskie Góry

Sondowanie statyczne CPT, CPTU Tarnowskie Góry
Sondowanie statyczne CPT, CPTU to jedno z podstawowych badań polowych oferowanych przez naszą Pracownię. Parametry uzyskane w trakcie badania (m.in. stopień zagęszczenia i plastyczności gruntów, a także spójność oraz ściśliwość gruntów) wykorzystywane są przy projektowaniu budynku, bezpośrednio wykorzystane są m. in. do szacowania nośności i osiadania w przypadku projektowania fundamentów tak bezpośrednich jak i głębokich (pośrednich), pomagają uniknąć błędów w czasie budowy i późniejszą realizację projektu.
Dysponujemy nowoczesną sondą PAGANI TG 63-200, współpracujemy z firmami projektowymi, budowlanymi, deweloperskimi.  

sondowanie statyczne Tarnowskie Góry
sondowanie statyczne CPT Tarnowskie Góry
sondowanie statyczne CPTU Tarnowskie Góry

Wiercenia geologiczne/geotechniczne Tarnowskie Góry, opracowania geologiczne/geotechniczne/hydrogeologiczne/środowiskowe
Prace wiertnicze prowadzone są przez wyspecjalizowany zespół geologów, posiadających stosowne uprawnienia do dozorowania prac geologicznych. Odwierty geologiczne/geotechniczne wykonujemy przy użyciu wiertnicy samochodowej H16S, wiertnicy gąsienicowej H16GW oraz zestawu ręcznego, dzięki czemu wykonanie odwiertów kontrolnych w trakcie trwania budowy, na różnym etapie jej zaawansowania, nie stanowi dla nas problemu.
Nasz zespół dysponuje ponadto wszelkimi narzędziami do określenia parametrów gruntu w warunkach polowych oraz aparaturą laboratoryjną do badań geologiczno-inżynierskich. W wyniku przeprowadzonych badań geotechnicznych, w zależności od stopnia skomplikowania inwestycji oraz wymagań inwestora wykonujemy także:

opinie geotechniczne
dokumentacje badań podłoża gruntowego
dokumentacje geologiczno-inżynierskie
dokumentacje hydrogeologiczne
ekspertyzy geotechniczne, hydrogeologiczne

wiercenia geologiczne Tarnowskie Góry
wiercenia geotechniczne Tarnowskie Góry
opracowania geologiczne Tarnowskie Góry

Badania laboratoryjne gruntów, kruszyw i betonów wraz z raportami

Oprócz badań polowych oferujemy badania laboratoryjne gruntów, kruszyw i betonów wraz z raportami opracowanymi przez uprawnionych i doświadczonych geotechników.

 • Oznaczenie wskaźnika piaskowego
 • Analiza sitowa
 • Oznaczenie wskaźnika wodoprzepuszczalności
 • Oznaczenie kapilarności biernej
 • Oznaczenie Wopt oraz ρds wg Procto ra
 • Oznaczenie wskaźnika nośności CBR
 • Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń organicznych
 • Oznaczenie nasiąkliwości kruszywa
 • Oznaczenie mrozoodporności metodą bezpośrednią kruszywa
 • Sporządzenie recepty stabilizacji gruntu cementem lub spoiwem
 • Badanie mrozoodporności gruntu stabilizowanego cementem
 • Badanie wytrzymałości na ściskanie gruntu stabilizowanego po 7,14,28lub 42 dniach
 • Badanie wytrzymałości próbek betonowych po 7/28 dniach
 • Oznaczenie nasiąkliwości próbek betonowych
 • badanie wodoprzepuszczalności betonu od W2 do W8
 • Oznaczenie mrozoodporności betonu po 150 cyklach
 • Pobieranie i badanie wytrzymałości zapraw na belce 40x40x160 mm ściskanie i zginanie
 • Oznaczenie zawartości powietrza w mieszance betonowej
 • Oznaczenie konsystencji mieszanki betonowej
 • Oznaczenie wytrzymałości na odrywanie metodą Pull-off

Jesteśmy do Państwa dyspozycji na wezwanie telefoniczne oraz zapewniamy ekspresowy dojazd na miejsce badań gruntu na budowie.
Działamy na terenie całego województwa śląskiego.

Wykonaliśmy setki odbiorów geotechnicznych oceny nośności i zagęszczenia pod fundamentami oraz podbudowy dróg, parkingów, chodników, ścieżek rowerowych, kanalizacji, gazociągów…

Zobacz jak pracujemy. Galeria zdjęć

Geologiczna obsługa budowy Tarnowskie Góry
Geologiczna obsługa budowy Tarnowskie Góry
Geologiczna obsługa budowy Tarnowskie Góry
Geologiczna obsługa budowy Tarnowskie Góry
Geologiczna obsługa budowy Tarnowskie Góry
Geologiczna obsługa budowy Tarnowskie Góry
Geologiczna obsługa budowy Tarnowskie Góry
Geologiczna obsługa budowy Tarnowskie Góry

Napisz do nas

Geologiczna obsługa budów Tarnowskie Góry jest kluczowym elementem w procesie realizacji inwestycji budowlanych. Obejmuje szeroki zakres działań, począwszy od badania podłoża gruntowego poprzez odbiory wykopów fundamentowych, aż po nadzór geotechniczny budowy.

Znaczenie geologicznej obsługi budów

Geologiczna obsługa budów jest niezwykle istotnym elementem każdej inwestycji budowlanej. Jej celem jest zapewnienie stabilnych warunków posadowienia obiektów budowlanych poprzez kompleksową analizę geotechnicznych warunków terenu, w tym zapewnienie zgodności z geotechnicznymi warunkami posadowienia, co jest kluczowe dla stabilności projektów budowlanych.

Badanie podłoża gruntowego Tarnowskie Góry

Początkowym etapem geologicznej obsługi budów Tarnowskie Góry jest badanie podłoża gruntowego. Wykonuje się je za pomocą różnorodnych metod, takich jak badania sondą dynamiczną czy badania zagęszczenia gruntu. Dzięki tym działaniom możliwe jest określenie rodzaju gruntu oraz jego nośności, co stanowi fundament dla projektowania odpowiednich fundamentów.

Badania Laboratoryjne gruntu Tarnowskie Góry

W ramach badania podłoża gruntowego Tarnowskie Góry często wykorzystuje się również badania laboratoryjne, które pozwalają na jeszcze dokładniejszą analizę właściwości mechanicznych gruntu. Dzięki nim można precyzyjnie określić parametry geotechniczne, takie jak wytrzymałość czy współczynnik zagęszczenia.

Odbiory wykopów fundamentowych Tarnowskie Góry

Kolejnym istotnym etapem geologicznej obsługi budów są odbiory wykopów fundamentowych. Przeprowadzane są one w celu oceny stanu podłoża gruntowego w miejscu planowanego umieszczenia fundamentów.

Nadzór geotechniczny budowy Tarnowskie Góry

Nadzór geotechniczny budowy Tarnowskie Góry obejmuje monitorowanie procesu wykonywania robót ziemnych oraz kontroli jakości wykonanych prac. Jest to niezwykle istotne, ponieważ pozwala uniknąć nieprzewidzianych problemów związanych z nieodpowiednim podłożem gruntowym.

Wody Gruntowe

W ramach nadzoru geotechnicznego Tarnowskie Góry szczególną uwagę należy zwrócić na poziom wód gruntowych. Ich obecność i ruch mogą mieć istotny wpływ na stabilność fundamentów oraz konstrukcji budowlanych.

Geologiczna obsługa budów stanowi nieodłączny element procesu budowlanego, zapewniając solidne fundamenty dla realizacji inwestycji. Od badań podłoża gruntowego po nadzór geotechniczny budowy, każdy etap tego procesu ma kluczowe znaczenie dla sukcesu projektu. Dlatego też należy poświęcić mu należytą uwagę i środki, aby uniknąć nieprzewidzianych komplikacji i zapewnić trwałość oraz bezpieczeństwo obiektów budowlanych.

Działamy w dzielnicach: Bobrowniki, Czarna Huta, Kartuszowiec, Lasowice, Lyszcze, Nowe Repty, Opatowice, Piaseczna, Piekary Rudne, Pniowiec, Puferki, Płuczki, Repeckie, Repty, Rybna, Segiet, Sowice, Stare Repty, Stare Tarnowice, Strzybnica, Tłuczykąt

GGS-Projekt Geologiczna obsługa budowy Tarnowskie Góry

Dane kontaktowe

 • GGS-PROJEKT Laboratorium Geotechniczne Sp.z o.o.
 • NIP: 627 274 92 64
 • REGON: 366 549 521
 • KRS: 0000663347
 • ul. Gabriela Narutowicza 3
  41-503 Chorzów
 • Adres do korespondecji:
  ul.Stalowa 17
  41-500 Chorzów
 • 794966609
 • 698957789
 • biuro@ggslab.pl